10-08-2017 08:26

Căn cứ theo công văn số 186/ĐHQG-KHCN ngày 30/01/2015 của Ban KHCN – ĐHQG-HCM về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B và hợp tác song phương năm 2016, Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký đề tài trên với các thông tin cụ thể như sau:

more
10-08-2017 08:26

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo mời các Bộ/ ngành địa phương, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo, các nhà khoa học đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2016 trong khuôn khổ của chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản

more
10-08-2017 08:26

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long gởi đến các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các tổ chức khoa học và công nghệ, các cá nhân nhà khoa học trong và ngoài tỉnh thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

more
10-08-2017 08:26

Nhằm thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho tỉnh Bình Dương trong năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát hành công văn số 30/SKHCN-QLKH ngày 22/1/2015 về việc đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN cấp tỉnh năm 2016; theo nội dung công văn, thì tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN gửi hồ sơ đề xuất (Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN; Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài; Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì).

more