15-03-2018 06:40

Để xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ năm 2019, Sở KH&CN tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/ dự án/ dự án sản xuất thử nghiệm.

more
15-03-2018 02:08

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2019.

more
15-03-2018 02:07

Để triển khai công tác xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung kế hoạch 2018 và xây dựng Kế hoạch 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến các Sở, ban, ngành, địa phương, các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm.

more
13-03-2018 10:19

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II.

more