06-02-2020 07:00

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy trình xây dựng dự toán ngân sách, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2021.

more
06-02-2020 06:59

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quãng Ngãi trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021.

more
06-01-2020 07:28

VinTech City tiếp tục mở Đợt 2 Quỹ VinTech Fund nhằm mục đích hỗ trợ các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường, mang lại giá trị cho người Việt bằng trí tuệ Việt.

more
06-01-2020 07:26

Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 12 đề tài.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort