15-05-2020 02:07


Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư Việt Nam - Cộng hòa Séc năm 2020

more
06-05-2020 01:31

Căn cứ theo công văn số 352/ĐHQG-KHCN ngày 28/02/2019 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021 (công văn 352), Phòng KHCN&DA kính thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô tham gia đăng ký đề tài loại B

more
05-05-2020 09:12

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đến Quý Thầy/Cô đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (gọi tắt đề tài loại C) sẽ thực hiện trong năm 2021.

more
28-04-2020 03:29

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2020 với Hàn Quốc. Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 25/6/2020 (phía Việt Nam); 18h00 ngày 25/6/2020 (phía Hàn Quốc). (Nguồn Website của Bộ KH&CN)

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort