Thực hiện đề tài đặt hàng của Sở KHCN Tp.HCM trong năm 2014

24-08-2017 07:40

Căn cứ đề xuất của các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn Tp. HCM, Sở Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu nội dung về đặt hàng nghiên cứu KH & CN để giải quyết yệu cầu trong công tác quản lý. Đề nghị các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hoạt động KH & CN xem xét tính phù hợp, khả năng thực hiện của đơn vị để lập hồ sơ theo mẫu tại website http://dost.hochiminhcity.gov.vn và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện. 

 

Thành phần hồ sơ gồm:
- Thuyết minh đề tài (theo mẫu).
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và cộng tác viên (theo mẫu).
- Tóm tắt hoạt động KH & CN của tổ chức chủ trì đề tài (theo mẫu).
- Phiếu khảo sát thông tin (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ đăng ký: mỗi bộ gồm 01 bản gốc, 9 bản sao.
Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.


Mọi thông tin, chi tiết  xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và công nghệ:
1.  Ông Nguyễn Kỳ Phùng : Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325901
2.  Ông Phạm Văn Xu: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325809
3.  Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325883./.

 

Download Danh sách nội dung đặt hàng nghiên cứu KH&CN