Đăng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Mau năm 2015

24-08-2017 07:41

Nhằm giải quyết những ách tắc mà ngành, địa phương gặp phải trong quá tổ chức, chỉ đạo và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; Đồng thời, gắn với yêu cầu nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.... Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân và các nhà khoa học đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015.

Air Foamposite One Glowing

 

1. Nhiệm vụ đăng ký phải có tính mới, tính bức xúc và có địa chỉ ứng dụng 

2. Các vấn đề cấp thiết được ngành, địa phương quan tâm:

- Nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và sử dụng quỹ doanh nghiệp KHCN có hiệu quả

- Giải pháp chế biến, bảo quản và phát triển sản phẩm khô cá biển

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch tiềm năng trên 2 hệ sinh thái rừng Cà Mau

- Bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể và phi vật thể của Cà Mau

- Hoàn thiện công nghệ và quy trình nuôi một số đối tượng thủy sản, hải sản có tiềm năng và lợi thế trên vùng biển của tỉnh.

- Xử lý nước thải đô thị theo hướng sinh học, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn khi xả ra môi trường

- Giải pháp phát triển công trình nông thôn đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện địa phương

- Chọn, tạo và phát triển giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với từng vùng sinh thái.

3. Các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế phát triển của tỉnh

- Phát triển kinh tế biển

- Phát triển đô thị

- Phát triển nguồn nhân lực

- Phát triển ngư - nông - lâm nghiệp

- Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Phát triển thương mại dịch vụ

- Phát triển giao thông vận tải

4. Ưu tiên triển khai nghiên cứu ở những địa bàn còn khó khăn, các nhiệm vụ có tính bức xúc được xác nhận triển khai ứng dụng từ các ngành của địa phương.

5. Tổ chức, cá nhân đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015 thực hiện theo mẫu phiếu đính kèm và gởi về Sở KH&CN tỉnh Cà Mau.

Thời gian nhận đăng ký chậm nhất đến ngày 30/09/2014

Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau - số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Kèm file điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download Công văn thông báo

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort