Đăng đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại B

06-05-2020 01:31

Căn cứ theo công văn số 352/ĐHQG-KHCN ngày 28/02/2019 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021 (công văn 352), Phòng KHCN&DA kính thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô tham gia đăng ký đề tài loại B

1)    Tiêu chí đăng ký đề tài:

-    Phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

-    Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021.

2)    Thuyết minh đề tài:

a)    Đăng ký trực tuyến trên Cổng nhân sự Bách khoa, hạn chót trước 14 giờ 00 phút, ngày 19/3/2020 (thứ Năm). Quý Thầy/Cô đăng ký thông tin cơ bản trước của đề tài gồm: tên đề tài, chủ nhiệm, tổng kinh phí (từ nguồn ĐHQG, từ nguồn khác), số tháng thực hiện, loại hình nghiên cứu, nhóm ngành.

b)    Nộp hồ sơ: 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất mã Unicode về Phòng KHCN&DA trước 16 giờ, ngày 27/4/2020 (thứ Hai), bao gồm:

-  Trang bìa (theo mẫu R00).

-  Thuyết minh đề cương (theo mẫu R01), có chữ ký của chủ nhiệm.

-   Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chủ chốt tham gia (theo mẫu R03), có chữ ký của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ.

-   Giấy xác nhận phối hợp thực hiện (nếu có, theo mẫu R04) và các văn bản khác, có đầy đủ chữ ký, dấu của cơ quan liên quan.

Các thông tin và mẫu nêu trên đều có trên webiste của Phòng KHCN&DA.

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ chuyên viên Phòng KHCN&DA (Nguyễn Thị Ngọc Hiền) qua số điện thoại trực tiếp của Phòng: 028.38636856; hoặc số điện thoại nội bộ: 5388; hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Download

Thông báo

Công văn số 352/ĐHQG-KHCN

Công văn số 254/BKHCN-KHTC

Phụ lục

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort