Đăng đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (Gia hạn)

05-05-2020 09:12

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đến Quý Thầy/Cô đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C (gọi tắt đề tài loại C) sẽ thực hiện trong năm 2021.

Thông tin cụ thể như sau:

-    Quý Thầy/Cô vào website Cổng nhân sự Bách khoa, mục Khoa học Công nghệ  để tiến hành đăng ký thuyết minh đề tài.

-    Bộ hồ sơ đề tài theo mẫu đóng thành quyển theo thứ tự như sau:

+    R00 (trang bìa, với tên đề tài và danh sách cán bộ tham gia phải thống nhất trong thuyết minh);

+    R01 (thuyết minh, theo Thông tư 55, đăng ký trực tuyến). Do hồ sơ đăng ký ĐHQG yêu cầu bằng file word nên Quý Thầy/Cô cần sử dụng file word để lập thuyết minh đăng ký, in thuyết minh, cập nhật thông tin thuyết minh vào website của Trường và cần đảm bảo tính thống nhất về dữ liệu vì Phòng KHCN&DA sẽ gửi hồ sơ xét duyệt đến 03 chuyên gia xét duyệt/đề tài bằng hệ thống trực tuyến của Trường.

+    R03 (Lý lịch khoa học, của chủ nhiệm và thành viên tham gia có chữ ký gốc của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ);

+    R04 (Giấy xác nhận phối hợp thực hiện, các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cá nhân, tổ chức có liên quan);

-    Thời hạn nộp hồ sơ:

+    Đăng ký trực tuyến: trước 14 giờ, 19/3/2020 (gia hạn). Sau thời gian này, hệ thống sẽ tự đóng, Quý Thầy/Cô sẽ không thể cập nhật thêm thông tin đề tài.

+    Nộp 01 bộ hồ sơ gốc (thuyết minh in từ file word) và 01 đĩa CD ghi tất cả file hồ sơ đăng ký bằng file word về Phòng KHCN&DA: trước 16 giờ, Thứ Sáu, ngày 27/3/2020.

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền số điện thoại nội bộ 5388, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch xét duyệt đề tài, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Một số hướng dẫn:

- Trước khi đăng ký, Quý Thầy/Cô cần đọc kỹ Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong ĐHQG-HCM

- Sản phẩm: tương ứng với từng loại hình nghiên cứu. Trước khi chọn loại hình nghiên cứu, Quý Thầy/Cô cần lưu ý thang điểm đánh giá tương ứng được quy định trong Mẫu phiếu nhận xét – đánh giá thẩm định.

- Kinh phí: theo qui định của ĐHQG-HCM, tối đa là 200 triệu đồng/01 đề tài. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhiều Thầy/Cô tham gia NCKH, nhà Trường sẽ ưu tiên cho những đề tài có kinh phí thấp nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm đúng theo tiêu chí đề tài loại C (Sản phẩm ít nhất phải có: (1) 01 bài báo đăng trên tạp chí (nếu tạp chí trong nước thì ưu tiên gửi đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ); (2) và đào tạo hoàn tất 01 thạc sĩ hoặc 03 đại học hoặc tham gia đào tạo tối thiểu 01 chuyên đề nghiên cứu sinh được bảo vệ.

Download Thông báo và hướng dẫn

Hướng dẫn nộp bài báo trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort