Gia hạn thời gian gửi Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2020

27-08-2019 08:50

Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020 đến hết ngày 31/08/2019.

Nike Air Jordan 1 Mens

 

Ngày 29/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát hành Văn bản số 896/SKHCN-QLK về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020. (Thời hạn gửi Phiếu đề xuất về Sở hết ngày 30/6/2019).

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ mới nhận được 12 phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai).

- Bản mềm: gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0251.3822268

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân để biết đăng ký đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.

Đính kèm:

- Văn bản số 896/SKHCN-QLK ngày 29/05/2019 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020.

- Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án).

- Mẫu A2- ĐXDASXTN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN).

- Mẫu A3- ĐXDAKHCN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ).

Xem chi tiết tại đây

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort