Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Đồng Nai

27-08-2019 08:45

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các nhà khoa học, nhà quản lý để xây dựng phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.

mj.monde

I. Đề xuất nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Dự kiến đề xuất:

- Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại”

- Dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Nai và đề xuất các giải pháp ứng phó”

- Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu độ mặn và hệ thống cảnh báo hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

- Dự án “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế trọng điểm của Đồng Nai”

- Dự án “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới sinh kế và đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nguồn sinh kế, tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH tại tỉnh Đồng Nai”

- Dự án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chống ngập cho Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”

- Dự án “Nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải KCN theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”

- Dự án “Nghiên cứu, đánh giá tác động của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

- Dự án “Nghiên cứu các công nghệ xử lý khí thải cho các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”

2. Hồ sơ đề xuất

Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án).

Mẫu A2- ĐXDASXTN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN).

Mẫu A3- ĐXDAKHCN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

3. Thời gian

- Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/8/2019

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, T. Đồng Nai).

- Bản mềm: gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0251.3822268-8688

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân căn cứ nội dung dự kiến các dự án thuộc nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên tham gia đăng ký đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020./.

Xem chi tiết tại đây

II. Đề xuất nhiệm vụ cho các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì, túi thân thiện với môi trường; chuyển giao công nghệ tái chế rác thải nhựa và nilon khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

- Ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần vào đề tài cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý đơn vị để xây dựng phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 cho các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên địa bàn tỉnh theo gợi ý như trên.

1. Hồ sơ đề xuất

Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án).

Mẫu A2- ĐXDASXTN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN).

Mẫu A3- ĐXDAKHCN: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

2. Thời gian

- Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/8/2019

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, T. Đồng Nai).

- Bản mềm: gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0251.3822268-8688

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân đề xuất nội dung các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên tham gia đăng ký đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020./.

Xem chi tiết tại đây

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort