Đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

11-06-2019 07:36

Căn cứ theo công văn số 993/ĐHQG-KHCN ngày 05/6/2019 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc thông báo nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh, Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh.

Air Jordan Releases 2019

Các thông tin cụ thể như sau:

1)    Tiêu chí xét chọn, gồm:

1.1)    Đề xuất đáp ứng các nội dung tại hướng dẫn “Xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM.

1.2)    Ưu tiên các đề xuất của các nhóm nghiên cứu trẻ, có thành tích KH&CN nổi bật.

1.3)    Ưu tiên các đề xuất thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia, gồm:

-    Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 (gọi tắt chương trình 380);
-    Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025 (gọi tắt chương trình 562);
-    Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”;
-    Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
-    Chương trình đổi mới sáng tạo;
-    Chương trình hợp tác với Bộ KH&CN;
-    Chương trình hợp tác với Thành phố.

2)    Hồ sơ đăng ký được đóng thành quyển theo thứ tự gồm:

2.1)   Trang bìa.

2.2)   Thuyết minh.

3)    Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng KHCN&DA trước 11 giờ 30 phút, ngày 17/6/2019 (thứ Hai), gồm 03 bản gốc, 01 bản mềm về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước khi nộp hồ sơ để Phòng kịp tổng hợp danh sách gửi Ban KH&CN.

    Các thông tin và mẫu nêu trên đều có trên webiste của Ban KH&CN – ĐHQG-HCM và Phòng KHCN&DA.

    Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Download

Trang bìa

Thuyết minh chi tiết

Thông báo của ĐHQG

Hướng dẫn của ĐHQG

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort