Dự án hỗ trợ chuyển giao hình ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp năm 2019

02-04-2019 01:57

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Nike Air Max 2017

I.    Mục đích

Hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

II.   Nội dung

1.   Đơn vị đăng ký thực hiện

Trường, Viện, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp.

2.   Quyền lợi

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

3.   Điều kiện

-        Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án.

-        Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận dự án: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện.

4.   Hồ sơ đăng ký

-      Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (theo mẫu);

-      Lý lịch khoa học của đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện.

5.   Hồ sơ nghiệm thu

-      Báo cáo tổng kết dự án;

-      Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án.

III. Cách thức đăng ký

1.   Hình thức tiếp nhận hồ sơ

-      Hồ sơ đăng ký thực hiện vui lòng gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.

-      Các biểu mẫu vui lòng tải về tại đường dẫn http://dost.hochiminhcity.gov.vn (xem Chính sách hỗ trợ – Lĩnh vực nông nghiệp).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo

IV. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: 244 Điện Biện Phủ, phường 7, quận 3.

- Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn

- Điện thoại: 028 39307463

- Người liên hệ:

Anh Lê Huy Hoàng – 0918425747 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chị Trương Thị Thanh Tuyền – 0908891744 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Nguồn: Website của Sở KH&CN TP.HCM)

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort