Chương trình nghiên cứu chung Đông Á trong lĩnh vực Nông nghiệp lĩnh vực Vật liệu

22-03-2019 03:46

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công văn số 394/BKHCN-HTQT ngày 22/2/2019 về việc kêu gọi đề xuất hợp tác thuộc khuôn khổ Chương trình nghiên cứu chung e-ASIA JRP thực hiện từ năm 2020.

1. Lĩnh vực ưu tiên:

- Lĩnh vực Nông nghiệp: tập trung chủ đề “ Bảo tồn, cải thiện và sử dụng nguồn gien động vật”, trong đó ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp bền vững ứng phó các thách thức chung, đáp ứng yêu cầu sản xuất thực phẩm trong khu vực châu Á.

- Lĩnh vực Vật liệu: tập trung chủ đề “Vật liệu sáng tạo”, trong đó nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vật liệu kết cấu, vật liệu kết dính, vật liệu Polyme thông minh, sản xuất phụ gia, vật liệu giảm thiểu biến đổi khí hậu, điện tử và điện tử học.

- Các đối tác cùng tham gia kêu gọi bao gồm: Indonesia, Nhật Bản, Lào, Philippines, Nga, Thái Lan,Việt Nam.

2. Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ thực hiện cho mỗi đề xuất tối đa không quá 03 năm, thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: từ năm 2020.

3. Kinh phí thực hiện:

+ Phía Việt Nam: Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư;

+ Phía nước ngoài: Kinh phí do Cơ quan liên quan của đối tác tương ứng hỗ trợ thực hiện.

4. Hồ sơ đề xuất:

Hồ sơ đề xuất được coi là hợp lệ để đưa ra xem xét khi được nộp đầy đủ theo hướng dẫn. Bao gồm:

- Công văn của cơ quan chủ trì về việc gửi hồ sơ đề xuất;

- Đề cương đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TTBKHCN ngày 30/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan (bằng tiếng Việt, theo mẫu gửi kèm). Trong nội dung Đề cương thuyết minh, cần nêu rõ tên gọi của đề xuất (bằng Tiếng Anh và bằng Tiếng Việt); nội dung công việc do phía Việt Nam thực hiện và kết quả sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được trong đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu để làm căn cứ xét duyệt theo quy định.

- Tóm tắt nhiệm vụ hợp tác (bằng tiếng Anh theo mẫu gửi kèm).

- Biên bản thỏa thuận giữa cơ quan chủ trì phía Việt Nam và đối tác nước ngoài về nội dung hợp tác, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và sử dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).

- Lý lịch chủ nhiệm đề xuất, chủ nhiệm đối tác và bản mô tả năng lực cơ quan chủ trì.

5. Nhận hồ sơ:

* Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Tất cả file hồ sơ (cả file PDF và file word) đưa vào 1 tập tin có tên chung: Tên chủ nhiệm nhiệm vụ - Tên cơ quan chủ trì (chữ in hoa viết tắt).

Thông tin liên quan đến Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) xin tham khảo tại website: www.the-easia.org/ 

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đề xuất đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 12/4/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo

Mẫu Đề cương đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư

Mẫu tóm tắt đề xuất tiếng Anh