Đăng đề tài CARE 2019

01-04-2019 02:16

Theo công văn số 20/CARE-CV về việc định hướng nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường năm 2019 của Phòng thí nghiệm CARE. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án (KHCN&DA) thông báo các nội dung về việc đăng ký đề tài CARE thực hiện năm 2019.

1.    Thuyết minh đề tài (Tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Thuyết minh bằng tiếng Anh, Pháp, chủ nhiệm đề tài dịch từ tiếng Việt sang. Thuyết minh bằng tiếng Anh, Pháp để Trung tâm Care xem xét cấp kinh phí)

2.    Định hướng nghiên cứu cho đề tài như sau:

-    Quan trắc và đánh giá độc tính sinh thái chất ô nhiễm hữu cơ/vô cơ vi lượng (micro-pollutants), chất dinh dưỡng, chất gây biến đổi nội tiết trong nguồn nước thiên nhiên phục vụ cấp nước an toàn cho cộng đồng.
-    Đánh giá tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý tài nguyên nước, cấp nước an toàn cho đô thị lớn.
-    Ứng dụng công nghệ mới/vật liệu mới kiểm soát, xử lý, quan trắc nước cấp đô thị, ô nhiễm nước thải, tái sử dụng và khử mặn.
-    Ứng dụng mô hình hóa đánh giá lan truyền chất bẩn, chất dinh dưỡng, vận chuyển phù sa/cát, tai biến thủy văn, xói lở bờ sông/biển vùng đới bờ.
-    Đánh giá tính tổn thương tài nguyên nước/nước cấp trong phát triển đô thị và biến đổi khí hậu.
-    Quản lý nước bền vững/quản lý tích hợp nguồn nước ngầm, nước mặt, thu gom và tái sử dụng nước mưa.
-    Nhận thức cộng đồng trong quản lý và bảo tồn nguồn nước thiên nhiên.

3.    Thời gian thực hiện: năm 2019. Ưu tiên cho những đề tài có thời gian thực hiện kéo dài từ 01 đến 03 năm.

4.    Kinh phí cấp năm 2019: từ nguồn kinh phí NCKH của Trung tâm Care và không quá 100 triệu đồng/ 01 đề tài.

5.    Sản phẩm đề tài: Bài báo đăng tại Tạp chí trong nước có trong danh mục của hội đồng chức danh GS/PGS năm 2017/2018. Ưu tiên cho đề tài đăng ký bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (Q3 trở lên) hay Scopus.

Đăng ký đề tài trực tuyến tại cổng nhân sự Bách Khoa: http://grad.hcmut.edu.vn/gv/

Thời hạn nhận hồ sơ đến 16 giờ 00, Thứ Năm, ngày 04/4/2019.

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch xét duyệt đề tài, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn thông báo.

Hồ sơ gửi về Phòng KHCN&DA: 01 bộ hồ sơ gốc bao gồm:

•    Thuyết minh đề tài KHCN (mẫu BM02-KHCN-08 – in trực tiếp từ trang web bằng tiếng Việt và sau đó dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).
•    Dự toán kinh phí (mẫu BM03-KHCN-08 - File Excel).
•    Lý lịch Khoa học của CNĐT và cán bộ tham gia (in trực tiếp từ trang web).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Vân, Điện thọai: 028-38636.856, nội bộ 5388.

Lưu ý: Đề tài NCKH cấp Trường - Care sẽ thực hiện vào năm 2019. Chủ nhiệm đề tài đang thực hiện một đề tài cấp Trường khác trong khoảng thời gian này sẽ không được đăng ký xét duyệt.