Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ NCKH PTCN cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh Bình Dương

12-03-2019 01:19

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý ở các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã cũng như phục vụ cho yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hướng đến xây dựng thành phố thông minh của Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và công nghệ để đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

I. Nội dung định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1. Khoa học xã hội và nhân văn

2. Giáo dục - đào tạo

3. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

4. Nông nghiệp

5. Tài nguyên, bảo vệ môi trường

6. Công nghệ thông tin và truyền thông

7. Giao thông vận tải

8. Dịch vụ, kinh tế

9. An ninh trật tự

II. Kế hoạch xác định nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng NCKH-PTCN

- Viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ gửi đề xuất nhiệm vụ NCKH-PTCN (Mẫu A1-DXNV) đến các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã (đơn vị dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu) để các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã xem xét đề xuất đặt hàng nghiên cứu, đồng thời gửi Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi.

- Sở, ban, ngành, huyện, thị xã xem xét, hoàn thiện đề xuất đặt hàng, ký duyệt và gửi đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2019 đến Sở KH&CN.

III. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH-PTCN

1. Phiếu đề xuất đặt hàng

2. Biên bản họp xem xét của Sở, ban, ngành, huyện, thị xã hoặc ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng.

 

Quý Thầy cô vui lòng gửi phiếu đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 16h ngày 08/4/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo