Đề xuất nhiệm vụ khoa học Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2020

22-02-2019 02:57

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2020 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng thông báo đến tổ chức, cá nhân và nhà khoa học tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2020

1. Nội dung đề xuất

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2020 sẽ được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực khác nhau:

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất và chất lượng, có khả năng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và đảm bảo hoặc có cơ sở về tính khả thi thị trường tiêu thụ.

- Nghiên cứu đổi mới công nghệ, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phát triển kinh tế biển và ven biển; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng các tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa phương.

- Xây dựng các mô hình khai thác, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, văn hóa lễ hội tại các điểm chùa, các điểm di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh, kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong hoạt động du lịch để phát huy lợi thế các sản phẩm du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

2. Yêu cầu

Các nhiệm vụ KH&CN phải được cung cấp cơ sở nguồn lực, mô hình, giải pháp, sản phẩm cụ thể hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh Sóc Trăng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo tính khoa học và thực tiển, có địa chỉ áp dụng cụ thể, có hiệu quả và có khả năng ứng dụng hoặc thương mại hóa.

Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có tổ chức hoặc doanh nghiệp cam kết ứng dụng kết quả.

 

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 19/4/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo

Biểu mẫu