Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2019 - 2020

11-02-2019 08:01

Thực hiện kế họach xác định nhiệm vụ KH&CN hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2019-2020.

Nike

Việc xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long cần lưu ý các định hướng ưu tiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực Nông nghiệp – phát triển nông thôn:

Bám sát đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. Ưu tiên chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm sạch, hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường áp dụng cơ giới hóa, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất.

Sản phẩm ưu tiên: Lúa, khoai Lang, cây có múi (Bưởi, cam Sành), Chôm chôm, Nhãn, Thanh long, cá Tra, cá Điêu Hồng, Bò, Heo.

Tập trung:

- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu và phát triển toàn diện các đối tượng cây, con chủ lực.
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, gắn kết sản xuất với tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh; nghiên cứu các loại giống cây, con mới thích ứng với biến đổi khí hậu (hạn hán, xâm nhập mặn,...);
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất các sản phẩm sạch, hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

b) Lĩnh vực Công thương:

Ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, công nghệ sạch, nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản;
Ứng dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của Tỉnh; hỗ trợ thực hiện chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tập trung:

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch; Giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm khoai lang (Bình Tân).
- Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp thu hút vốn đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh; giải pháp công nghệ xây dựng thành phố thông minh.
- Nghiên cứu ứng dụng các các giải pháp đẩy mạnh các lọai hình dịch vụ: dịch vụ công, dịch vụ phục vụ phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long; Giải pháp khai thác tốt tiềm năng và phát triển các mô hình du lịch ở tỉnh Vĩnh Long;
- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh gắn với phát triển du lịch, nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm.

c) Lĩnh vực Y, Dược - Chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng bệnh viện thông minh; giải pháp hạn chế sự phát triển của các bệnh không lây; giải pháp đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; nghiên cứu ứng dụng giải pháp bảo đảm an tòan thực phẩm trong cộng đồng; giải pháp khai thác sử dụng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu tỉnh Vĩnh Long.

d) Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn:

Ưu tiên những nhiệm vụ KH&CN nhằm cung cấp các luận cứ khoa học, giải khoa học công nghệ cho lãnh đạo Tỉnh ban hành cơ chế, giải pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của Tỉnh giai đọan 2016 - 2020, tầm nhìn 2030, đặc biệt góp phần phát triển tỉnh Vĩnh Long đạt Khá vào năm 2020 trong vùng ĐBSCL: Tập trung nghiên cứu  ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nghiên cứu giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nghiên cứu giải pháp/ mô hình phòng chống tội phạm trong cộng đồng; nghiên cứu ứng dụng giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử tỉnh Vĩnh Long; ...

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đề nghị các tổ chức, cá nhân, các Sở Ban Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Doanh nghiệp, quan tâm và đề xuất đặt hàng những nhiệm vụ KH&CN thiết thực, mang tính ứng dụng cao, đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu: A1-ĐXNV, A2- ĐXNV, A3- ĐXNV).

Nơi nhận: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, số 111 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (ngoài văn bản giấy vui lòng gởi kèm file điện tử qua email để thuận lợi cho công tác tổng hợp, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , số ĐT: 02703.827201).

Download Thông báo đề xuất

(Nguồn: website của Sở KH&CN Vĩnh Long)

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ và file về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 8/3/2019, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort