Tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quãng Ngãi năm 2019

05-12-2018 03:36

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2019.

I. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh sau:

1. Tên đề tài : Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quãng Ngãi

2. Tên đề tài: Thực nghiệm mô hình liên kết trồng, chế biến, tiêu thụ cây ba kích dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tên dự án: Xây dựng mô hình liên kết tròng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán rừng keo mới trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Tên đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững Nhum sọ ỏ tỉnh Quảng Ngãi (ưu tiên tại huyện Lý Sơn)

5. Tên đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà (Glossogobius sparsipapillus) tỉnh Quảng Ngãi.

II. Thủ tục và thời gian tuyển chọn:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

+ Bản thuyết minh đề tài, dự án

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ

+ Lý lich khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thư ký và các cá nhân tham gia thực hiện chính nhiệm vụ

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có)

+ Các văn bản pháp lý cam kết và giả trình khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện đề tài (nếu có).

Các biểu mẫu hướng dẫn chi tiết xem mục "Biểu mẫu đăng ký đề tài, dự án khoa học và công nghệ" trên website của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.  http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/pages/qnp-tintuc-qnpnc-36-qnpsite-1.html

Quý Thầy cô vui lòng nộp hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 7/12/2018 để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo