Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ NCKH phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2018 (đợt 1)

09-08-2018 02:33

Thực hiện Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2018 (đợt 1), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Popular Off-White

1. Danh sách nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH-PTCN) tỉnh Bình Dương năm 2018 (đợt 1) được gửi kèm theo công văn này và được đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ/Chuyên mục Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2018 hoặc tải danh mục tại đây.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu), toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong, gồm có các tài liệu sau:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;
- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);
- Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN);
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnhcó xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);
- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);
- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;
- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.
 
Biểu mẫu Quý đơn vị tải về từ địa chỉ http://www.sokhcnbinhduong.gov.vn → Văn bản trọng tâm → Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ đến Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 27/8/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Thông tin chi tiết xem tại website của Sở KH&CN Bình Dương

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort