Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương đa phương về KH&CN

06-06-2018 10:01

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

 Triển khai công văn số 1645/BKHCN-HTQT ngày 31/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các tổ chức, các nhà khoa học quan tâm và đề xuất nhiệm vụ đặt hàng,

Hồ sơ đề xuất đặt hàng gửi về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 11/6/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ