Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 của Tỉnh Bến Tre

31-05-2018 03:09

Căn cứ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

1. Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm phục vụ phát triển kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể:

* Lĩnh vực khoa học nông nghiệp nông thôn

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao tính đột phá cho việc xây dựng chuỗi giá trị, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ mới để thực hiện chọn lọc, lai tạo giống để sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh (dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển, ...) có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, các vùng sinh thái để phát triển và phát huy lợi thế so sánh địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Nghiên cứu giải pháp hạ giá thành sản phẩm heo bò, nâng cao chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

- Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn.

* Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Nghiên cứu cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng cường xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại, công nghệ sạch và đổi mới thiết bị công nghệ, trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh; Tập trung vào một số ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm, ưu tiên là thế mạnh của tỉnh tạo môi trường bình đẳng để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong việc giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường.

* Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy lợi thế, giảm thiểu những bất lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với định hướng của tỉnh giai đoạn hiện nay.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội, tội phạm, chống hàng giải, hàng nhái, hàng kém chất lượng,...nhằm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn lực xã hội chất lượng cao trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

- Nghiên cứu, phát triển du lịch theo hướng bền vững và toàn diện. Với các định hướng chính là khôi phục, bảo tồn, tôn tạo, nâng cao các di tích văn hóa - lịch sử, các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch; Cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình phát triển của ngành du lịch trong tiến trình hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

* Lĩnh vực KH&CN phục vụ Y dược

Ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng khám, chuẩn đoán, điều trị bệnh; Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển các cây thuốc, loại thuốc từ thảo dược.

* Lưu ý: Ngoài các vấn đề được nêu trên, các tổ chức, cá nhân có thể đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khác mà tổ chức, cá nhân nhận thấy rất cần thiết và cấp bách cho Tỉnh.

2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2019

- Các nhiệm vụ KHCN phải thiết thực phục vụ sự phát triển của ngành và kinh tế xã hội của địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đặc thù xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý và sản xuất mang tính bức xúc, cấp thiết cần có sự tham gia của khoa học và công nghệ, đáp ứng các tiêu chí:

+ Là các vấn đề mới về KHCN và không được trùng lặp với nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện.
+ Có tính khả thi cao.
+ Sản phẩm tạo ra có khả năng ứng dụng trong thực tế và có địa chỉ áp dụng cụ thể.

- Là các nhu cầu cấp thiết về KH&CN có yêu cầu đặt hàng từ cơ quan có thẩm quyền và các sở ngành để áp dụng trong thực tiễn nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra và được lãnh đạo Sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

- Ưu tiên thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong thực tiễn (hạn chế các đề tài nghiên cứu cơ bản).

Quý Thầy cô vui lòng gửi Phiếu đề xuất đến Phòng Khoa học Công nghệ và dự án trước ngày 22/6/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Download  Thông báo 539

Biểu mẫu