Đăng đề tài ĐHQG loại B

09-07-2018 01:33

Căn cứ theo công văn số 448/ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2018 của Ban Khoa học và Công nghệ – ĐHQG-HCM (KH&CN) về việc thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2019 (gọi tắt loại B, C), Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký đề tài loại B

Nike x Fragment Women

1)    Đăng ký đề tài theo định hướng nghiên cứu ưu tiên, gồm:

-    Phụ lục 3, công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019.
-    Định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025 của Bộ KH&CN theo Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15/12/2017.
-    Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2017-2020 giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM số 689/CTr-ĐHQGHCM-BKHCN ngày 21/4/2017.
-    Nguyên tắc, mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài KH&CN của ĐHQG-HCM.

2)    Đăng ký thuyết minh đề tài trực tuyến theo địa chỉ website của Ban KH&CN - ĐHQG-HCM: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/home/ (Quý Thầy/Cô vui lòng theo dõi thông tin trên trang thông tin KH&CN – ĐHQG-HCM đến khi có phần đăng ký trực tuyến).

3)    Hồ sơ thuyết minh đăng ký bao gồm:

-    Trang bìa (theo mẫu R00) và thuyết minh đề cương đúng biểu mẫu mới cập nhật theo Thông tư 55, có chữ ký của chủ nhiệm.
-    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chủ chốt tham gia có chữ ký của người khai đã cập nhật đến thời điểm đăng ký hồ sơ (theo mẫu R03).
-    Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có, theo mẫu R04), có đầy đủ chữ ký, dấu của các cá nhân và cơ quan liên quan.

4)    Hồ sơ gửi về Phòng KHCN&DA trước 11 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 07/5/2018  gồm 03 bộ hồ sơ (01 bản gốc, 02 bản sao). Quý Thầy/Cô vui lòng gửi file thuyết minh đề tài về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước khi nộp hồ sơ để Phòng tổng hợp danh sách gửi Ban KH&CN.

5)    Lưu ý: Quý Thầy/Cô cần đọc kỹ Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của ĐHQG-HCM tại Điều 7 và Điều 12.

6)    Các thông tin và mẫu nêu trên đều có trên webiste của Ban KH&CN.

Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch của ĐHQG-HCM, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ sau thời hạn nói trên.

Thông tin chi tiết và định hướng nghiên cứu xem tại website của Ban KH&CN - ĐHQG-HCM.

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort