Đề xuất thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH giai đoạn 2018-2020

31-01-2018 09:31

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”.

Nội dung nghiên cứu và phát triển công nghệ của Chương trình phải đảm bảo tạo ra sản phẩm cuối cùng ứng dụng, phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Chương trình từng bước hình thành và phát triển bền vững ngành công nghiệp công nghệ sinh học trong lĩnh vực sản xuất cây trồng, vật nuôi; chế phẩm vi sinh vật, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, kít chuẩn đoán và vắc xin điều trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm sinh học và công nghệ sử dụng trong bảo quản, chế biến nông lâm, thủy sản và xử lý ô nhiễm môi trường. Chương trình khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các địa phương vào việc tiếp nhận và phát triển các kết quả nghiên cứu ở quy mô công nghiệp và đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế trong khuôn khổ đề tài và dự án chuyển giao công nghệ, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ KHCN cần phát triển và đưa vào sản xuất thương mại hoàng hóa các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Quý Thầy cô vui lòng nộp 03 hồ sơ đề xuất về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 26/02/2018, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Dowload Thông báo