Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 4) của tỉnh Vĩnh Long

01-11-2017 10:52

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân nhà khoa học để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 4).

Danh mục 2 đề tài:

- Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long: Đánh giá thực trạng xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long; Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long: Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu mạnh có khả năng cạnh tranh cấp vùng, cấp quốc gia.

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long có tại website của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (tại đây)

Về dự toán kinh phí: đề nghị thực hiện theo Quyết định 16/2016/UBND, ngày 09/05/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về quy định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu dự toán kinh phí: thực hiện theo Quyết định số 950/QĐ-BKHCN, ngày 25/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các Thầy cô vui lòng gửi 03 bộ hồ sơ bản gốc và bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa CD gửi về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 22/9/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.