Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 2) của tỉnh An Giang

05-09-2017 09:25

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017-2018 (đợt 2).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 02 bộ hồ sơ gốc và 01 bản điện tử ghi trên đĩa quang.

Thành phần:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 06-ĐĐK)

- Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu duej kiến của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (nếu có).

- Bảng báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

Các Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước ngày 11/9/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

 

Download Thông báo và danh mục đề tài tuyển chọn