Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2017 của tỉnh Trà Vinh

28-08-2017 02:12

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển chọn các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2017.

I. Thông tin về nhiệm vụ tuyển chọn:

1. Tên nhiệm vụ: “Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa”

2. Định hướng mục tiêu: Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa.

3. Yêu cầu đối với kết quả:Sản phẩm là một thiết bị xác định tỷ lệ sáp trong trái dừa:
- Sử dụng sóng điện từ để xác định tỷ lệ sáp;
- Có kích thước phù hợp để vận chuyển bằng xe máy;
- Có giá thành sản xuất phù hợp để phát triển nhân rộng;
- Có giao diện giao tiếp thân thiện với người sử dụng;
Các chỉ tiêu cần đạt đối với thiết bị:
- Xác định đúng tối thiểu 95% tỷ lệ sáp loại 1, 2, 3;
- Sử dụng 90% các linh kiện được cung cấp tại Việt Nam;
- Không ảnh hưởng đến sức khỏẻ người sử dụng;
- Thiết bị sau khi hoàn thiện sẽ được đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:
a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON).
c) Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN).
d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);
e) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).
f) Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B1-5-PHNC).
h) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
i) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
j) Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

2. Yêu cầu về hồ sơ:
Hồ sơ phải được niêm phong theo quy định. Trên bìa hồ sơ ghi các thông tin gồm:
(1) Tên nhiệm vụ;
(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
(3) Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
(4) Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

(Nguồn Website của Sở KH&CN Trà Vinh)

Các Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án trước 11 giờ ngày 05/9/2017, để Phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.