Đăng đề tài NCKH Trường để thực hiện trong kế hoạch năm 2018

31-01-2018 06:58

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô đăng ký đề tài NCKH cấp Trường sẽ thực hiện trong năm 2018.

-    Quý Thầy/Cô vào website của Phòng KHCN&DA theo địa chỉ: http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/ hoặc vào Cổng Nhân sự Bách Khoa; vào mục Đăng ký đề tài để tiến hành đăng ký.

-    Bộ hồ sơ đề tài theo mẫu bao gồm:
•    BM02/KHCN-08 (thuyết minh, đăng ký trực tuyến và in trực tuyến);
•    BM03/KHCN-08 (dự toán);
•    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và cán bộ tham gia theo mẫu của Trường ĐHBK.

-    Thời hạn nộp hồ sơ:
    +    Đăng ký trực tuyến: trước 17 giờ, Thứ Tư, ngày 20/09/2017 (Phải nhấn nút "Hoàn tất đăng ký"). Sau thời gian 24 giờ cùng ngày trên, hệ thống sẽ tự đóng, Quý Thầy/Cô sẽ không thể cập nhật thêm thông tin đề tài. (Các Thầy cô có thể in bản nháp Thuyết minh để kiểm tra trước khi hoàn tất đăng ký)
    +    Nộp 01 bộ hồ sơ gốc về Khoa (in trực tiếp từ website đăng ký đề tài): trước 17 giờ, Thứ Sáu, ngày 22/09/2017.

    Để đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch xét duyệt đề tài, Phòng KHCN&DA sẽ không nhận hồ sơ từ Khoa nộp sau thời hạn nói trên.

Thông tin chi tiết liên quan đăng ký đề tài, Quý Thầy/Cô xem hướng dẫn thực hiện đính kèm.

Download Hướng dẫn