11-09-2020 08:35

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh lần 1 năm 2020.

more
27-08-2020 08:47

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020.

more
17-06-2020 01:47

Đăng ký đề tài NCKH cấp trường của giảng viên thuộc Chương trình Đào tạo Quốc tế năm học 2020 – 2020.

more
10-06-2020 07:41

Nhằm xác định danh mục nhiệm vụ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các tổ chức, các nhân trong và ngoài tỉnh; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp trong tỉnh, tham gia đề xuất đặt hàng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort