20-08-2019 07:51

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu Ứng dụng năm 2019 theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ KH&CN bắt đầu đăng ký thực hiện từ năm 2019.

more
23-07-2019 07:29

Theo kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm về việc tuyển chọn đề tài Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cấp Trường sẽ do Khoa triển khai đăng ký và xét duyệt. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án thông báo đến Quý Thầy/Cô quan tâm và tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp Trường thực hiện trong năm 2019.

more
11-06-2019 07:36

Căn cứ theo công văn số 993/ĐHQG-KHCN ngày 05/6/2019 của Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – ĐHQG-HCM về việc thông báo nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh, Phòng KHCN&DA kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến Quý Thầy/Cô thuộc đơn vị mình tham gia đăng ký hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh.

more
07-06-2019 08:11

Theo kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ hằng năm của Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) về việc tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường, VPĐTQT thông báo đến Quý Thầy cô có quan tâm, tham gia đăng ký đề tài NCKH cấp Trường thuộc Chương trình Đào tạo Quốc tế dành cho giảng viên để thực hiện trong năm học 2019 – 2020.

more