Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên Công nghệ lần thứ 4

08-01-2018 10:57

Từ ngày 24 đến 25 tháng 3 năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) dự kiến tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ 4.

Hội thảo nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, các nhà khoa học trẻ quan tâm tham gia hội nghị trên.

Thông tin chi tiết xem trên thông báo số 1 của Hội nghị.

Thời hạn gửi Tóm tắt (không quá 250 từ, 05 từ khóa): 15/1/2018.

Thời hạn gửi toàn văn bài báo (Full paper): 01/02/2018.

Các bài báo khoa học có chất lượng sẽ được đăng trên một số tạp chí uy tín của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thông tin chi tiết, xin tham khảo Hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại địa chỉ: http://vast.ac.vn/xuat-ban/tap-chi.

Tác giả cần gửi file điện tử về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Thông báo