Hội thảo "Tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố sống tốt"

23-08-2017 06:39

Hội thảo "Tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố sống tốt" do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức tại trụ sở của Viện.

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2020 nhằm "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Nên việc xây dựng tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố sống tốt là một vấn đề cần thiết và cấp bách.

Nhằm tạo điều kiện trao đổi chuyên sâu về vấn đề nêu trên, Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM, với chức năng tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và môi trường đô thị, tiến hành tổ chức Hội thảo "Tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố sống tốt".

Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM trân trọng kính mời các cá nhân và tổ chức tham gia viết bài tham luận chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: dự kiến vào tháng 10 năm 2017
- Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - 28 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Nội dung: tập trung vào 03 nội dung chính

- Quá khứ: Tổng quan về quá trình phát triển đo thj của Thành phố Hồ Chí Minh từ sau năm 1975 đến nay nhằm đúc kết các bài học kinh nghiệm thực tiễn về quá trình phát triển đô thị.
- Hiện tại: thảo luận về thực trạng phát triển đô thị và phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đô thị hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố sống tốt.
- Tương lai: Thảo luận về tầm nhìn và các chiến lược, giải pháp để phát triển đô thị mà Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện để hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố sống tốt.

Nội dung chi tiết vui lòng xem dự thảo Chương trình Hội thảo

Địa chỉ nhận bài tham luận:
ThS. Vương Đình Huy, Chuyên viên, Phòng Nghiên cứu quản lý đô thị.
Số điện thoại: 0916 523997 hoặc (028) 39321360
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời hạn gửi bài tham luận: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2017

Download Thông báo