Báo cáo hoạt động KH&CN định hàng quý

04-10-2018 07:57

Nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

NIKE

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị Quý đơn vị thực hiện thống kê và báo cáo tình hình hoạt động KH&CN (biểu mẫu đính kèm) theo lịch trình sau đây:

  • ·       Quý I: thời hạn nộp báo cáo là 10/4 hằng năm
  • ·       Quý II: thời hạn nộp báo cáo là 10/7 hằng năm
  • ·       Quý III: thời hạn nộp báo cáo là 10/10 hằng năm
  • ·       Quý IV: thời hạn nộp báo cáo là 10/1 của năm tiếp theo 

Nơi nhận báo cáo: Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm, các Khoa vui lòng gửi báo cáo đúng thời hạn: trước 17 giờ thứ Hai ngày 01/10/2017.

- Các Khoa: TH5-HT, KQ6-GT, KQ9-HN.

- Trung tâm: KQ8-CGCN.

- QHĐN: TH5-HT, KQ9-HN.

- TCHC: KQ-TK-CM, KQ4-NL-CM

- KHTC (bản riêng).

Download 

Phụ lục 1 Tình hình hoạt động KH&CN định kỳ

Phụ lục 2 Kết quả hoạt động KH&CN định kỳ

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort