22-09-2017 09:23

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51 với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp” vào ngày 29 - 01/10/2017.

more
23-08-2017 06:39

Hội thảo "Tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố sống tốt" do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức tại trụ sở của Viện.

more
21-08-2017 08:52

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ "Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam hàng năm".

more
21-08-2017 03:57

Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức với sự phát triển khoa học công nghệ” do Chi hội nữ trí thức Trường Đại học Bách Khoa tổ chức ngày 24/08/2017 tại Hội trường B4 - Trường Đại Học Bách Khoa.

more