26-03-2020 02:36

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2020 (I-Star 2020) chính thức khởi động từ ngày 16/3/2020. Đây là năm thứ ba Giải thưởng I-Star được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP.HCM.

more
06-03-2020 04:26

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức theo thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016.

more
04-03-2020 07:50

Lựa chọn nhà thầu qua mạng là hình thức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

more
27-02-2020 09:09

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ IX (2019 – 2021) nhằm đẩy mạnh phong trào lao động Sáng tạo Kỹ thuật của các Cá nhân, Tổ chức, các Doanh nghiệp, các Trường, Viện nghiên cứu và phát triển… trong và ngoài tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort