11-06-2019 09:13

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 2 "Kinh nghiệm triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019-2025".

more
11-06-2019 08:40

Trường Đại học Phạm Văn Đồng sẽ tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung Bộ".

more
06-06-2019 09:40

Hội thảo tập huấn "Bảo đảm thông tin KH&CN cho hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên" được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức.

more
31-05-2019 09:30

Thực hiện quy chế hoạt động Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam, hàng năm Hội đồng Quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam tiến hành xét và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).

more