17-04-2019 08:34

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học chuyên ngành cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ quốc gia năm 2019.

more
16-04-2019 06:41

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019.

more
12-04-2019 07:42

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến tổ chức hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vào ngày 09/09/2019 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

more
12-04-2019 07:12

Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững” được tổ chức bởi Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng, Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật vào ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

more