17-11-2017 03:20

Buổi giới thiệu chương trình hỗ trợ đăng ký sáng chế Quốc tế do Đại học Quốc gia tổ chức vào ngày 21/11/2017 tại Hội trường A4 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

more
17-11-2017 02:28

Hội thảo quốc tế “2018 International Conference on E- Business and Applications” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Quốc tế - Hồng Kông, viết tắt IEDRC phối hợp với trường Đại học Đông Á và trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn viết tắt KVFITC đồng tổ chức.

more
01-11-2017 10:53

Thông báo về việc tuyển chọn và giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

more
01-11-2017 10:51

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 (Đợt 2) thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC.01/16-20 giai đoạn 2016-2020.

more