15-03-2018 02:08

Vào tháng 9/2018 Trường Đại học Thủy Lợi sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về công nghệ cho các vùng đồng bằng (ISLT2018).

more
01-03-2018 04:21

Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Viện Kinh doanh và Khoa học Ứng dụng Bắc Mỹ (Bussiness and Applied Science Academy of North America - BAASANA) thuộc trường Đại học Bloomsburg University of Pennsylvania, Hoa Kỳ, tổ chức hội thảo quốc tế thường niên của BAASANA từ ngày 15-16/05/2018 tại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

more
07-02-2018 07:42

Hằng năm, nhằm khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ nổi bật trong năm học.

more
31-01-2018 09:50

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM năm 2018 với chủ đề "Cải tiến chương trình và hoạt động đào tạo đại học và sau đại học".

more