17-09-2020 09:03

Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế nhanh, bền vững
Hải Vân

more
31-08-2020 02:36

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương kính mời các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

more
27-07-2020 07:31

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và trân trọng kính mời quý tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, nhóm cá nhân tham dự “Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” do Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ; Đại học Quốc gia TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM triển khai thực hiện.

more
27-07-2020 07:29

Ngày 23/7/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 178 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2020-đợt 1 (Quyết định số 103/QĐ-HĐQL- NAFOSTED ngày 20/7/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ).

more
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort