Quy trình phản biện bài báo

13-08-2019 02:44

Từ ngày 01/7/2019, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ đã thay đổi quy trình phản biện để đẩy nhanh tiến độ xuất bản bài báo.

Đối với bài báo đạt yêu cầu ngay từ phản biện lần 1 sẽ chỉ tốn tối đa 35 ngày phản biện và 7 ngày chỉnh sửa của tác giả. Đối với bài báo phản biện lần 2,…thì tổng thời gian sẽ tăng thêm mỗi lần là tối đa 25 ngày để phản biện và 18-28 ngày sửa chữa của Tác giả (sửa chữa nhỏ tối đa 18 ngày/sửa chữa lớn tối đa 28 ngày).

Mens Trainers

 Tác giả khi gửi bài vui lòng giới thiệu 3 chuyên gia phản biện có thể phản biện cho bài báo của mình (Học hàm học vị, Họ và tên, Email, Số điện thoại, Đơn vị của chuyên gia phản biện).

BẢN MÔ TẢ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHUYÊN SAN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

 

Người/Nội dung

thực hiện

Mô tả công việc

Thời gian

thực hiện (Tính cả ngày nghỉ)

Tác giả nộp

bản thảo

Tác giả nộp bản thảo trên hệ thống stdjet.scienceandtechnology.com.vn

 

Tổng Biên tập

kiểm duyệt bản thảo

Tổng Biên tập kiểm tra bản thảo có đủ hàm lượng khoa học để được phản biện hay không; nếu không đủ hàm lượng khoa học sẽ từ chối bản thảo.

Tối đa

01 ngày

Thư ký Văn phòng Chuyên san xác minh bản thảo

Thư ký Văn phòng Chuyên san kiểm tra bản thảo có đủ các thông tin cần thiết của một bài báo theo quy định; nếu bản thảo không đảm bảo các thông tin theo quy định sẽ chuyển lại tác giả để chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ.

Tối đa

02 ngày

Tác giả chỉnh sửa, bổ sung các thông tin cần thiết cho bản thảo

Tác giả tham khảo bản thảo mẫu trên website http://khcn.hcmut.edu.vn/index.php/vi/tap-chi.

(Lưu ý: Thời gian để sửa bản thảo tối đa 07 ngày, sau thời hạn trên, Văn phòng Chuyên san sẽ từ chối bản thảo)

Tối đa

07 ngày

Section Editor/Quá trình phản biện

Tổng Biên tập sẽ mời Section Editor của lĩnh vực bài báo để quản lý quá trình phản biện. Section Editor sẽ mời các chuyên gia phản biện và nhận kết quả phản biện.

Tối đa

28 ngày

Section Editor ra quyết định

Khi có kết quả phản biện, Section Editor sẽ ra quyết định: Chấp nhận cho đăng /hoặc không đồng ý cho đăng /hoặc yêu cầu chỉnh sửa bản thảo (gọi là chỉnh sửa theo kết quả phản biện lần 1)

Tối đa

02 ngày

Tác giả tiến hành

chỉnh sửa theo kết quả phản biện lần 1

Tác giả sửa chữa bản thảo theo ý kiến phản biện lần 1 và gửi vào hệ thống (Tác giả phản hồi càng nhanh thì thời gian xử lý càng rút ngắn)

Tối đa:

28 ngày đối với chỉnh sửa lớn/ 18 ngày đối với chỉnh sửa nhỏ

Section Editor tổ chức phản biện lần 2 và ra quyết định

Chuyên gia phản biện tiếp tục tiến hành phản biện lần 2 đối với bản thảo mà tác giả đã chỉnh sửa theo kết quả phản biện lần 1. Nếu bản thảo chỉnh sửa đạt yêu cầu thì Section Editor sẽ chấp nhận cho đăng. Nếu chỉnh sửa không đạt yêu cầu thì Section Editor ra quyết định yêu cầu tác giả tiếp tục chỉnh sửa (tiếp tục quy trình phản biện lần 3),…

Tối đa

25 ngày

Tổng Biên tập ra quyết định cuối cùng

Khi có được kết quả phản biện cuối cùng chấp nhận đăng không cần chỉnh sửa thì Tổng Biên tập sẽ ra quyết định gửi Tòa soạn để thực hiện quy trình xuất bản của Tòa soạn.

Tối đa

02 ngày

 

Download Quy trình

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort