Phân ban

Hội nghị Khoa học – Công nghệ lần thứ 14 của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM có 50 phân ban (23 phân ban Quốc tế và 27 phân ban trong nước). Bao gồm:

 

Khoa

Tên phân ban

Chủ tịch/Đồng Chủ tịch

Thư ký

Website

Ngày Tổ chức

Công nghệ Vật liệu

Vật liệu Năng lượng

TS. Lê Văn Thăng

TS. Nguyễn Bá Tài

 

LINK

 

 

 

30/10/2015

Vật liệu Kim loại

PGS.TS. Nguyễn Văn Dán

TS. Trần Văn Khải

Vật liệu Silicate

PGS.TS. Đỗ Quang Minh

TS. Phạm Trung Kiên

Vật liệu Polymer

TS. La Thị Thái Hà

TS. Nguyễn Thị Lệ Thu

Môi trường và Tài nguyên

Kỹ thuật & Quản lý Môi trường

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong

Mai Minh Phương

LINK

 30/10/2015

Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Dầu khí (Quốc tế)

TS. Mai Cao Lân

TS. Bùi Trọng Vinh

LINK

 

 

 

 06/10/2015

Kỹ thuật Dầu khí

TS. Trần Văn Xuân

TS. Tạ Quốc Dũng

Kỹ thuật Địa chất

PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ

TS. Trần Anh Tú

Tài nguyên Trái đất (Quốc tế)

TS. Bùi Trọng Vinh

TS. Nguyễn Huỳnh  Thông

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

 

 

 

 

 

 

Công nghệ phần mềm dựa trên mô hình & Kỹ thuật doanh nghiệp (Quốc tế)

PGS. TS. Quản Thành Thơ

TS. Lê Lam Sơn

LINK ACOMP

LINK FDSE

 

 

 

 

 

 

 

23-25/10/2015

Hệ thống nhúng và thiết kế VLSL (Quốc tế)

PGS.TS. Trần Ngọc Thịnh

ThS. Trần Trung Hiếu

Tính toán khoa học và hiệu năng cao (Quốc tế)

TS. Phạm Trần Vũ

TS. Trần Ngọc Minh

Xử lý ảnh và trực quan hóa (Quốc tế)

TS. Lê Thành Sách

TS. Huỳnh Tường Nguyên

Công nghệ dữ liệu trong tương lai (Quốc tế)

PGS.TS. Đặng Trần Khánh

ThS. Trương Quang Hải

Công nghệ bảo mật tương lai (Quốc tế)

GS.TS. Josep Kung

ThS. Nguyễn Thị Ái Thảo

Những tiến bộ trong bảo mật và hệ thống thông tin (Quốc tế)

PGS.TS. Đặng Trần Khánh

ThS. Đặng Trần Trí

Kỹ thuật Giao thông

 

 

 

Kỹ thuật Giao thông (Quốc tế)

PGS.TS. Phạm Xuân Mai  

TS. Huỳnh  Thanh Công

LINK

 

 

 

 30/10/2015

Kỹ thuật Hàng không

TS. Trần Tiến Anh

TS.Lê Thị Hồng Hiếu

Kỹ thuật Tàu thủy

TS. Lê Đình Tuân

TS. Lê Tất Hiển

Kỹ thuật Ôtô và Động cơ đốt trong

TS. Nguyễn Lê Duy Khải

TS. Trần Hữu Nhân

Cơ khí

 

 

 

 

 

 

 

Cơ điện tử và Robot (Quốc tế)

TS. Phạm Công Bằng  

TS. Võ Tường Quân

LINK

 

 

 

 

 

 

 

 31/10/2015 -

 01/11/2015

Kỹ thuật Hệ thống (Quốc tế)

TS. Lê Ngọc Quỳnh  Lam

ThS. Đặng Phi Vân Hải

Thiết kế phát triển sản phẩm

PGS.TS. Nguyễn Thanh Nam

TS. Bùi Mai Hương

Máy và cơ cấu thiết bị Công nghiệp

PGS.TS. Trần Doãn Sơn

TS. Lưu Thanh Tùng

Kỹ thuật tạo hình Vật liệu

TS. Lưu Phương Minh

TS. Nguyễn Thanh Hải

Mô hình đào tạo nhóm ngành Cơ khí

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn

ThS. Trần Đại Nguyên

Cơ học máy (Quốc tế)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

ThS. Thân Trọng Khánh

 Kỹ thuật chế tạo (Quốc tế)

TS. Trần Nguyên Duy Phương

TS. Tôn Thiện Phương

Kỹ thuật Xây dựng

 

 

 

 

 

 

Địa tin học

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâu

TS. Phan Hiền Vũ

 

LINK

 

 

 

 

 

 30/10/2015

Công trình Thủy và Cảng biển

PGS.TS. Nguyễn Thống

TS. Hồ Tuấn Đức

Kỹ thuật Công trình Giao thông

TS. Đặng Đăng Tùng

TS. Nguyễn Cảnh Tuấn

Địa kỹ thuật & Nền móng

PGS.TS. Võ Phán

TS. Lê Bá Vinh

Kết cấu và Kiến trúc Công trình

PGS.TS. Lương Văn Hải

TS. Nguyễn Danh Thắng

Kỹ thuật xây dựng cho phát triển bền vững (Quốc tế)

TS. Nguyễn Danh Thảo

 

TS. Hồ Thu Hiền

Công nghệ Vật liệu xây dựng

PGS.TS. Nguyễn Văn Chánh

PGS.TS. Trần Văn Miền

Điện – Điện tử

 

 

 

Điện tử (Quốc tế)

PGS.TS. Lê Tiến Thường

PGS.TS. Hoàng Trang

TS. Trương Quang Vinh

LINK

 

 

 

 30/10/2015

Hệ thống truyền thông (Quốc tế)

PGS.TS. Hoàng Đình Chiến

TS. Huỳnh Phú Minh Cường

TS. Hà Hoàng  Kha

Điều khiển và tự động hóa (Quốc tế)

PGS.TS. Dương Hoài Nghĩa

TS. Trương Đình Châu

TS. Nguyễn Vĩnh Hảo

Hệ thống năng lượng (Quốc tế)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Phúc

PGS.TS. Phan Quốc Dũng

PGS.TS. Võ Ngọc Điều

Kỹ thuật Hóa học

 

 

Hội nghị Quốc tế lần 2 về Công nghệ sinh học (Quốc tế)

PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng

PGS.TS. Nguyễn Thúy Hương

TS. Nguyễn Tấn Trung

LINK

 

 

 30/10/2015

Hội nghị Quốc tế lần 2 về Công nghệ thực phẩm (Quốc tế)

PGS.TS. Lê Văn Việt Mẫn

GS.TS. Đống Thị Anh Đào

TS. Trần Thị Ngọc Yên

Hội nghị Quốc tế lần 2 về Kỹ thuật Hóa học (Quốc tế)

PGS.TS. Mai Thanh Phong

GS.TS. Lưu Cẩm Lộc

TS. Lê Minh Viễn

Khoa học Ứng dụng

Toán ứng dụng

PGS. TS. Nguyễn Đình Huy

TS. Lê Xuân Đại

LINK

 

 

 

 

 

 30/10/2015

Động lực học – Đo lường

GS.TS. Ngô Kiều Nhi

ThS. Phạm Bảo Toàn

Vật lý tính toán

GS.TS. Võ Văn Hoàng

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Công nghệ mô phỏng và sáng chế trong kỹ nghệ

TS. Vũ Công Hòa

TS. Nguyễn Tường Long

ThS. Trần Thái Dương

 Quang châm bằng laser bán dẫn

PGS.TS. Trần Minh Thái

ThS. Trần Thiên Hậu

Vật lý – Cơ kỹ thuật (Quốc tế)

PGS.TS. Trương Tích Thiện

PGS.TS. Huỳnh  Quang Linh

ThS. Lê Quốc Khải

Quản lý Công nghiệp

 

Quản trị kinh doanh

PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu

ThS. Phạm Ngọc Trâm Anh

LINK

 

 

 30/10/2015

Quản lý công nghiệp

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

Hội đồng Năng lượng

Nhiên liệu sinh học và sinh khối

TS Nguyễn Ngọc Dũng

TS Phạm Tuấn Anh

 

LINK

 28/10/2015
Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng TS Hà Anh Tùng ThS Nguyễn Thị Minh Trinh
Năng lượng gió và năng lượng mặt trời PGS.TS Phan Quốc Dũng TS Nguyễn Đình Tuyên
Năng lượng và Môi trường PGS.TS Võ Lê Phú TS Hà Dương Xuân Bảo