Ban Tổ chức

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC PHỤC VỤ HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
LẦN THỨ 1
4 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

STT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Mai Thanh Phong

Ban Giám hiệu

Trưởng Ban

2

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Phòng KHCN&DA

Ủy viên thường trực

3

TS. Vũ Thế Dũng

Văn phòng Chương trình đào tạo quốc tế

Ủy viên

4

TS. Lê Chí Thông

Phòng Đào tạo

Ủy viên

5

TS. Lê Trung Chơn

Phòng Đào tạo Sau đại học

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Danh Thảo

Phòng Quan hệ đối ngoại

Ủy viên

7

TS. Lương Văn Lăng

Phòng Quản trị - Thiết bị

Ủy viên

8

ThS. Hoàng Minh Nam

Phòng Tổ chức – Hành chánh

Ủy viên

9

ThS. Lê Tuấn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Ủy viên

10

TS. Ngô Thanh An

Phòng KHCN&DA

Ủy viên

11

ThS. Nguyễn Phạm Khương Duy

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Ủy viên

12

ThS. Phan Đình Mãi

Ký túc xá Bách Khoa

Ủy viên

13

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường

Thư viện

Ủy viên

14

CN. Nguyễn Thị Phương Tôn

Ban Giáo trình

Ủy viên

15

ThS. Trần Tấn Phúc

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và việc làm

Ủy viên

16

ThS. Nguyễn Cao Đạt

Ban Quản lý mạng

Ủy viên

17

GS.TS. Lê Chí Hiệp

Khoa Cơ khí

Ủy viên

18

PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

Khoa Cơ khí

Ủy viên

19

TS. Lê Văn Thăng

Khoa Công nghệ Vật liệu

Ủy viên

20

PGS.TS. Huỳnh  Thái Hoàng

Khoa Điện – Điện tử

Ủy viên

21

TS. Lưu Xuân Lộc

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Ủy viên

22

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong

Khoa Môi trường

Ủy viên

23

PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng

Khoa Kỹ thuật Hóa học

Ủy viên

24

PGS.TS. Đặng Trần Khánh

Khoa Khoa học Kỹ thuật và Máy tính

Ủy viên

25

PGS.TS. Trương Tích Thiện

Khoa Khoa học Ứng dụng

Ủy viên

26

TS. Bùi Trọng Vinh

Khoa Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí

Ủy viên

27

TS. Phạm Quốc Trung

Khoa Quản lý Công nghiệp

Ủy viên

28

TS. Huỳnh Thanh Công

Khoa Kỹ thuật Giao thông

Ủy viên

29

PGS.TS. Nguyễn Thanh Nam

PTN TĐ Quốc gia điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống

Ủy viên

30

PGS.TS. Nguyễn Đắc Thành

PTN TĐ Quốc gia Vật liệu Polymer & Composite

Ủy viên

31

CN. Nguyễn Thị Bích Nhung

Phòng KHCN&DA

Thư ký