Quy trình nghiệp vụ

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án giới thiệu các quy trình nghiệp vụ trong quản lý các hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách Khoa.

Thông tin, ý kiến đóng góp, Quý Thầy/ Cô vui lòng phản hồi về địa chỉ sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DANH SÁCH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

STT Số hiệu quy trình Tên quy trình
1 QTKHCN-01 Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Quốc gia
2 QTKHCN-02 Quy trình Quản lý đề tài NCKH NAFOSTED
3 QTKHCN-03 Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Thành phố/Tỉnh
4 QTKHCN-04A Quy trình Xét duyệt đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại A, B và hợp tác song phương
  QTKHCN-04B Quy trình Triển khai đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại A, B và hợp tác song phương
  QTKHCN-04C Quy trình Nghiệm thu đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại A, B và hợp tác song phương
5 QTKHCN-05 Quy trình Xét duyệt đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C
6 QTKHCN-06 Quy trình Triển khai đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C
7 QTKHCN-07 Quy trình Nghiệm thu đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C
8 QTKHCN-08 Quy trình Xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường
9 QTKHCN-09 Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Trường - Care
10 QTKHCN-10 Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Trường - Đặt hàng
11 QTKHCN-11 Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Trường hỗ trợ HVCH/NCS
12 QTKHCN-12 Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Sinh viên
13 QTKHCN-13 Quy trình Quản lý đề tài NCKH do Doanh nghiệp tài trợ
14 QTKHCN-14 Quy trình Lập danh mục và Dự toán mua sắm thiết bị
15 QTKHCN-15 Quy trình Chuẩn bị Đấu thầu
16 QTKHCN-16 Quy trình Tổ chức Đấu thầu
17 QTKHCN-17 Quy trình Ký Hợp đồng, thanh toán Hợp đồng
18 QTKHCN-18 Quy trình Kiểm toán, Quyết toán Dự án hoàn thành
19 QTKHCN-19 Quy trình Đăng ký Dự án mới
20 QTKHCN-20 Quy trình Đăng ký Công nhận Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG-HCM
21 QTKHCN-21 Quy trình Mua sắm Vật tư, Thiết bị Đề tài (KC, NCCB, cấp Tỉnh)
22 QTKHCN-22 Quy trình Mua sắm Vật tư, Thiết bị Đề tài
23 QTKHCN-23 Quy trình Quản lý Kinh phí các Dự án Đầu tư Phòng Thí nghiệm
24 QTKHCN-24 Quy trình Quản lý Kinh phí Đề tài NCKH cấp ĐHQG và Cơ sở
25 QTKHCN-25 Quy trình Thực hiện Nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng của các Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG-HCM
26 QTKHCN-26 Quy trình Giải thưởng Cán bộ
27 QTKHCN-27 Quy trình Xác nhận Lý lịch Khoa học
28 QTKHCN-28 Quy trình quản lý rủi ro dự án mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm
29 QTKHCN-29 Quy trình Xử lý Công văn đến
30 QTKHCN-30 Quy trình Xử lý Công văn đi
31 QTKHCN-31 Quy trình Đăng ký Sáng chế, Giải pháp Hữu ích, Kiểu dáng Công nghiệp, Thiết kế Bố trí mạch tích hợp bán dẫn
32 QTKHCN-32 Quy trình quản lý rủi ro đề tài nghiên cứu khoa học

 

adidas Yeezy kaufen
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort