NGUYỄN DUY THANH

08-09-2017 08:48

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

  • Hỗ trợ mua sắm cho các đề tài AUN/SEED-Net, Posco.
  • Mua sắm thiết bị cho dự án.
  • Quyết toán dự án hoàn thành.
  • Đăng ký dự án mới.
  • Theo dõi Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các PTN Trọng điểm ĐHQG.
  • Đăng ký PTN Trọng điểm ĐHQG.
  • Công việc khác.
Nike Kevin Durant
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort