NGUYỄN HOÀNG VIỆT

25-02-2020 09:55

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5134
Công việc phụ trách:

  • Quản lý tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ
  • Hỗ trợ công việc tin học hóa của Phòng
  • Tính khối lượng hoạt động KH&CN
  • Quản lý dữ liệu NCKH
  • Chứng Lý lịch khoa học
  • Quản lý trang web của Phòng

 

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort