×

lỗi

Image Path "images/team/team-4.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

TRẦN THỊ MỘNG THÙY

10-08-2017 09:15
CHUYÊN VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388

  • Theo dõi kinh phí hoạt động KHCN
  • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài NCKH.
  • Báo cáo, thống kê.
  • Quản lý dữ liệu NCKH
  • Theo dõi dự án PTN