×

lỗi

Image Path "images/team/team-2.jpg" could not be saved. Only images can be uploaded as logo.

PGS.TS. NGỌC ĐIỀU

10-01-2019 07:28
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý dự án đầu tư, PTN TĐ.
. Quản lý các PTN TĐ, TT 115.
. Quản lý tin học hóa văn phòng.
. Quản lý Sở hữu trí tuệ
. Văn Phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ