Thành viên

PGS.TS. VĂN THĂNG
TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5396

Quản lý chung

PGS.TS. NGỌC ĐIỀU
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý dự án đầu tư, PTN TĐ.
. Quản lý các PTN TĐ, TT 115.
. Quản lý tin học hóa văn phòng.
. Quản lý Sở hữu trí tuệ
. Văn Phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

TS. PHẠM TẤN THI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý đề tài NCKH.
. Công tác đối ngoại.

TRẦN THỊ MỘNG THÙY
CHUYÊN VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388

 • Theo dõi kinh phí hoạt động KHCN
 • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài NCKH.
 • Quản lý dự án đầu tư trang thiết bị cho các Phòng thí nghiệm
 • Quản lý dữ liệu NCKH
 • Tính khối lượng hoạt động KH&CN
 • Báo cáo thống kê

 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý đề tài NCKH cấp ĐHQG loại A, B, C, hợp tác song phương.
 • Theo dõi đề tài hợp tác với Doanh nghiệp.
 • Công việc khác.
NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5134
Công việc phụ trách:

 • Quản lý tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ
 • Hỗ trợ công việc tin học hóa của Phòng
 • Tính khối lượng hoạt động KH&CN
 • Quản lý dữ liệu NCKH
 • Chứng Lý lịch khoa học
 • Quản lý trang web của Phòng

 

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý đề tài NCKH trường: cấp Trường, dạng đặt hàng, chương trình CARE, OISP.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

 • Công tác văn thư, soạn thảo văn bản, kế hoạch, lịch công tác.
 • Quản lý công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm.
 • Thông tin hoạt động KH&CN
 • Quản lý đề tài NCKH của Sinh viên
 • Quản lý đề tài NCKH hỗ trợ NCS/HVCH
 • Theo dõi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ NCKH
 • Công việc khác
NGUYỄN DUY THANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý nhóm nghiên cứu mạnh
 • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị cho các đề tài hợp tác, nhiệm vụ KHCN, nhóm nghiên cứu mạnh.
 • Quản lý dự án đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm
 • Hỗ trợ Nhiệm vụ KHCN: Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Nhiệm vụ KH&CN.
 • Đăng ký PTN Trọng điểm ĐHQG.
 • Quản lý Phòng thí nghiệm, Trung tâm
 • Công việc khác.
NGUYỄN THỊ TIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý đề tài NCKH cấp Quốc gia: Nafosted, cấp Nhà nước, Bộ, ngành
 • Quản lý đề tài hợp tác NCKH với tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Công việc khác.
HUỲNH THỊ MAI

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395

. Theo dõi Cấp đề tài Thành phố
. Công tác Văn phòng

NGUYỄN THỊ MAI LOAN

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395
Công việc phụ trách:

 • Quản lý tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ - Kỹ thuật và công nghệ
 • Quản lý đăng ký Sở hữu trí tuệ.
 • Giải thưởng NCKH của Cán bộ và Sinh viên.
 • Hỗ trợ soạn thảo các Quy chế và Quy định.
 • Công việc khác.
14-04-2020 06:42

Bộ Khoa khoc và Công nghệ vừa thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

more
06-01-2020 07:27

Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2020-2021 góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, Viện, Trường, các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ tham gia đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020-2021.

more
22-06-2019 06:04

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Thái Bình, đồng tổ chức tại thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình từ ngày 28 đến 29 tháng 6 năm 2019.

Nike Jordan Melo Shoes
more
21-01-2019 09:56

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học đề xuất

free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort