Thành viên

PGS.TS. VĂN THĂNG
TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5396

Quản lý chung

PGS.TS. NGỌC ĐIỀU
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý dự án đầu tư, PTN TĐ.
. Quản lý các PTN TĐ, TT 115.
. Quản lý tin học hóa văn phòng.
. Quản lý Sở hữu trí tuệ
. Văn Phòng Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ

TS. PHẠM TẤN THI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5394

. Quản lý đề tài NCKH.
. Công tác đối ngoại.

TRẦN THỊ MỘNG THÙY
CHUYÊN VIÊN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388

 • Theo dõi kinh phí hoạt động KHCN
 • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đề tài NCKH.
 • Quản lý dự án đầu tư trang thiết bị cho các Phòng thí nghiệm
 • Quản lý dữ liệu NCKH
 • Tính khối lượng hoạt động KH&CN
 • Báo cáo thống kê

 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý đề tài NCKH cấp ĐHQG loại A, B, C, hợp tác song phương.
 • Theo dõi đề tài hợp tác với Doanh nghiệp.
 • Công việc khác.
NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5134
Công việc phụ trách:

 • Quản lý tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ
 • Hỗ trợ công việc tin học hóa của Phòng
 • Tính khối lượng hoạt động KH&CN
 • Quản lý dữ liệu NCKH
 • Chứng Lý lịch khoa học
 • Quản lý trang web của Phòng

 

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý đề tài NCKH trường: cấp Trường, dạng đặt hàng, chương trình CARE, OISP.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5398
Công việc phụ trách:

 • Công tác văn thư, soạn thảo văn bản, kế hoạch, lịch công tác.
 • Quản lý công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm.
 • Thông tin hoạt động KH&CN
 • Quản lý đề tài NCKH của Sinh viên
 • Quản lý đề tài NCKH hỗ trợ NCS/HVCH
 • Theo dõi hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trẻ NCKH
 • Công việc khác
NGUYỄN DUY THANH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý nhóm nghiên cứu mạnh
 • Hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị cho các đề tài hợp tác, nhiệm vụ KHCN, nhóm nghiên cứu mạnh.
 • Quản lý dự án đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm
 • Hỗ trợ Nhiệm vụ KHCN: Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Nhiệm vụ KH&CN.
 • Đăng ký PTN Trọng điểm ĐHQG.
 • Quản lý Phòng thí nghiệm, Trung tâm
 • Công việc khác.
NGUYỄN THỊ TIỀN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5388
Công việc phụ trách:

 • Quản lý đề tài NCKH cấp Quốc gia: Nafosted, cấp Nhà nước, Bộ, ngành
 • Quản lý đề tài hợp tác NCKH với tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Công việc khác.
HUỲNH THỊ MAI

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395

. Theo dõi Cấp đề tài Thành phố
. Công tác Văn phòng

NGUYỄN THỊ MAI LOAN

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại nội bộ: 5395
Công việc phụ trách:

 • Quản lý tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ - Kỹ thuật và công nghệ
 • Quản lý đăng ký Sở hữu trí tuệ.
 • Giải thưởng NCKH của Cán bộ và Sinh viên.
 • Hỗ trợ soạn thảo các Quy chế và Quy định.
 • Công việc khác.
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort