5. Nghiên cứu, chế tạo vật liệu polimer composite làm việc nhiệt độ cao chịu môi trường

Chế tạo được vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy-novolac sợi kevla, có khả năng làm việc ở nhiệt độ T ³ 200oC (giới hạn 250oC), chịu lực cao ³ 1.000 at và không dẫn nhiệt ở nhiệt độ 200oC. Đă chế tạo bạc chịu nhiệt, áp lực, cách điện ở nhiệt độ 200oC cho dàn khoan Vietsopetro, được đánh giá tốt. Bước đầu chế tạo được poliimid chịu nhiệt, chịu môi trường cao. Màng poliimid có khả năng làm việc ở nhiệt độ 300-400oC, có tính điện môi cao, chịu môi trường tốt. Đây là loại vật liệu hoàn toàn mới ở Việt Nam, loại màng poliimid nhựa nhiệt dẻo. Đă nghiên cứu tổng hợp nhựa poliimid nhiệt rắn dùng làm keo dán, vật liệu composit có khả năng làm việc ở nhiệt độ 300-350oC.