3. Thiết kế, sản xuất, lắp đặt hệ thống xử môi trường y tế

Hệ thống đốt rác y tế do Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp lắp đặt có khả năng tiêu hủy hoàn toàn rác y tế (nhờ sử dụng công nghệ đốt rác 2 lần), chuyển hóa các chất hữu cơ thành tro vô cơ, vô hại. Hệ thống được trang bị thiết bị xử lý khói thải, nhằm thanh lọc và chuyển hóa hóa học các thành phần độc hại của khí thải để đạt được TCVN - 5939 - 1995.