2. Chế tạo lắp đặt những tay máy lấy sản phẩm trên máy ép nhựa

Giúp tăng năng suất, bảo đảm an toàn cho người lao động, tiết kiệm ngoại tệ, phù hợp với khả năng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện đề tài đang ứng dụng tại Công ty Nhựa Bảo Vân, xưởng Sản xuất đĩa CD (nhà máy Z755). Chuẩn bị ứng dụng tay máy cấp phôi và lấy sản phẩm chai nhựa PET ở Công ty Nhựa Đô Thành.