Video sản phẩm KHCN

10-08-2017 08:26

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động độc lập.

 

 

Máy bán hàng dùng công nghệ di động.

 

Máy làm phở mini

 

Máy sấy cà phê bằng năng lượng mặt trời kết hợp với năng lượng sinh khối.

 

Xe điện lai chạy bằng năng lượng mặt trời.