Mục tiêu chất lượng năm 2016-2017

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với tôn chỉ hoạt động luôn: “MINH BẠCH – HIỆU QUẢ – TẬN TỤY – BẢO MẬT”, Phòng KHCN&DA cam kết thực hiện chính sách chất lượng gồm các điều sau:

-    Tổ chức các hoạt động đăng ký, phản biện, quản lý thực hiện đề tài KHCN các cấp luôn rõ ràng, minh bạch, khách quan để đảm bảo và nâng cao chất lượng của hoạt động NCKH và CGCN.

-    Triển khai các công tác dự án luôn đúng tiến độ, đúng quy định để đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất.

-    Tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo chất lượng phục vụ nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ NCKH thuận lợi trong công tác nghiên cứu khoa học.

-    Đảm bảo việc bảo mật thông tin dữ liệu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường nhằm phục vụ tốt cho công tác khai thác, CGCN của nhà trường.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm 2016 - 2017

1. Hoàn thành đúng tiến độ công tác đăng ký, tổ chức phản biện đề tài NCKH các cấp

2. Trên 90% các đề tài được nghiệm thu đúng thời hạn.

3. 100% các dự án đầu tư mua sắm luôn đúng tiến độ.

4. Ban hành 03 quy chế quản lý bao gồm: quy chế quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, quy chế quản trị tài sản trí tuệ, và quy chế quản lý các phòng thí nghiệm trọng điểm

5. Hoàn tất 100% công tác đăng ký SHTT đối với các đề tài có yêu cầu bảo hộ TSTT.

6. Hoàn thành 100% công tác phản biện bài báo cho chuyên san tạp chí KHCN của ĐHQG Tp.HCM.

7. Tổ chức thành công hội nghị KHCN lần thứ 15 của trường.

 

Mục tiêu chất lượng năm 2017 - 2018

Mục tiêu chất lượng năm 2018 - 2019

Nouvelles sandales
free sex porn hd porno
mixhdfilm
porn videos
maltepe escort
atasehir escort