PTN Trọng điểm Điều khiển số & Kỹ thuật Hệ thống

Tên Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống

 • Tên viết tắt (nếu có): DCSELAB
 • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): National key Laboratory of Digital Control and System Engineering.
 • Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):  DCSELAB
Chức năng
 • Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, cụ thể là:
  • Triển khai nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
  • Nghiên cứu làm chủ, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành.
  • Triển khai các nghiên cứu cấp thiết, ngắn hạn nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao.
 • Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; công bố danh mục các dịch vụ khoa học và công nghệ mà phòng thí nghiệm trọng điểm có khả năng cung cấp, đặc biệt các hoạt động chuyển giao và tư vấn chuyển giao công nghệ.
 • Công bố, quảng bá và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm trọng điểm. Xây dựng và duy trì hoạt động trang tin điện tử của phòng thí nghiệm trọng điểm.
 • Các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện, năng lực của phòng thí nghiệm trọng điểm và quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
 • Tổ chức triển khai các nghiên cứu KH&CN có tính nền tảng, tính đi trước, tính chiến lược trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc gia và tiến bộ KHCN hiện đại trên thế giới.
 • Tập hợp và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
 • Quản lý và khai thác có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật của phòng thí nghiệm trọng điểm
Lĩnh vực hoạt động
 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, và chuyển giao các thiết bị ( phần cứng và phần mềm) trong lĩnh vực điều khiển số và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa và kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 
 • Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu. 
 • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, thi công, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên trên lĩnh vực đăng ký theo Luật định.
 • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực trên.
Hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính và trọng tâm của PTN, chính vì thế từ khi  được thành lập đến nay, PTN đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu theo định hướng đã đề ra, chủ yếu tập trung vào các mảng chính sau:

 • Công nghệ thiết kế và chế tạo với sự trợ giúp của máy tính trong công nghiệp và dân dụng.
 • Công nghệ đo, điều khiển tự động cho các hệ thống sản xuất công nghiệp và dân dụng.
 • Công nghệ chế tạo một số sản phẩm cơ điện tử trong công nghiệp và dân dụng như  robot công nghiệp & dịch vụ và thiết bị chuyên dụng, cơ điện tử y-sinh, hệ vi cơ-điện tử (MEMS).
Trưởng PTN

PGS.TS Nguyễn Thanh Nam

Liên lạc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị phụ trách PTN

Nike
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort