ĐHQG-HCM Xử chất thải bậc cao

Tên Phòng thí nghiệm

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM Xử lý chất thải bậc cao

 • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Laboratory for Advanced Waste Treatment Technology.
Chức năng
 • Đào tạo cán bộ, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực về lĩnh vực kỹ thuật xử lý chất thải.
 • Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ
 • Dịch vụ khoa học – kỹ thuật và các hợp đồng kinh tế khác với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ
 • Xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ cao/công nghệ mới để kiểm soát và xử lý chất thải và nghiên cứu áp dụng công nghệ tái sử dụng và tái chế chất thải.
 • Phối hợp đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ; tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học có cơ hội học tập, làm việc, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. PTN có thể phục vụ đào tạo nghiên cứu sinh cho ba chuyên ngành sau:
  • Công nghệ xử lý nước và nước thải
  • Công nghệ xử lý khí thải
  • Công nghệ xử lý chất thải rắn
  • Công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải.
 • Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, liên kết với các cá nhân/đơn vị trong và ngoài ĐHQG-HCM nghiên cứu các vấn đề có tính ứng dụng cao, liên quan tới chuyên môn và chức năng của phòng thí nghiệm.
 • Thực hiện các hợp tác trong và ngoài nước về trao đổi nghiên cứu và đào tạo với các trường đại học.
 • Thực hiện các nghiên cứu khoa học hợp tác với các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước
Lĩnh vực hoạt động
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bậc cao giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp và dân dụng
 • Nghiên cứu công nghệ xử lý nước cấp bậc cao nhằm cấp nước an toàn cho đô thị và nông thôn đáp ứng khi chất lượng nước nguồn thay đổi.
 • Nghiên cứu các quá trình kiểm soát chất ô nhiểm không khí trong giao thông và công nghiệp.
 • Nghiên cứu công nghệ bậc cao nhằm tái sinh và tái sử dụng nước thải cho hoạt động đô thị vả công nghiệp.
 • Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo định hướng tái sinh, tái chế và tái sử dụng.
 • Nghiên cứu các kỹ thuật hiện đại giải quyết các sự cố/tai nạn môi trường.
 • Nghiên cứu vật liệu mới và thiết bị phục vụ cho các quá trình xử lý chất ô nhiễm.
Hướng nghiên cứu chính
 • Công nghệ kiểm soát/xử lý chất thải: Nước thải, khí thải, chất thải rắn và cải tạo đất ô nhiễm.
 • Công nghệ màng (membrane) xử lý chất thải.
 • Quản lý và xử lý chất thải đô thị, công nghiệp và chất thải nguy hại.
 • Độc tố học và sinh thái độc tố môi trường.
 • Tái sử dụng và tái chế chất thải.
Trưởng PTN

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân

Liên lạc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị phụ trách PTN

Zoom Kobe Venomenon VI 6
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort