ĐHQG-HCM Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu

Tên Phòng thí nghiệm

PTN Trọng điểm ĐHQG-HCM Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu

Chức năng
  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
  • Nghiên cứu, tổng hợp vật liệu và khả năng ứng dụng của vật liệu.
Nhiệm vụ
  • Chú trọng vào hoạt động nghiên cứu phục vụ cho hoạt động đào tạo đại học và sau đại học (thực hiện luận văn đại học, thực hiện luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ) cũng như hoạt động nghiên cứu phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ đến các cơ sở sản xuất thực tế
Lĩnh vực hoạt động
  • Lĩnh vực hóa học
Hướng nghiên cứu chính
  • Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của vật liệu khung hữu cơ-kim loại họ MOFs.
  • Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của các vật liệu xúc tác.
  • Nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu trúc và ứng dụng của các vật liệu chất lỏng ion (ionic liquid).
  • Nghiên cứu điều chế và ứng dụng của các vật liệu nano nguồn gốc tự nhiên có hoạt tính sinh học.
  • Nhiên cứu tách và ứng dụng các sản phẩm tự nhiên bằng kỹ thuật mới

Trưởng PTN

PGS.TS Phan Thanh Sơn Nam

Liên lạc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị phụ trách PTN

adidas Sneaker News
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort