ĐHQG-HCM Công nghệ Hóa học & Dầu khí.

Tên Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG-HCM Công nghệ hóa học và Dầu khí.

 • Tên viết tắt (nếu có): PTĐ CNHH&DK
 • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Key Laboratory of Chemical Engineering and
Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
 • Nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
Nhiệm vụ
 • Hình thành các nhóm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học - công nghệ mạnh.
 • Trở thành đầu mối liên kết các nhà khoa học có năng lực và trình độ cao, có khả năng hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và quốc tế nhằm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM và Nhà nước.
 • Phát huy hiệu quả trang thiết bị và tiềm lực khoa học - công nghệ hiện có, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Tập trung phát triển chuyên ngành khoa học - công nghệ mũi nhọn đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam theo xu hướng chung của tình hình phát triển KHCN thế giới.
Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật, mô hình hóa, mô phỏng và scale up trong công nghệ  hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường bao gồm:

 • Công nghệ chế biến dầu khí, xúc tác trong dầu khí
 • Kỹ thuật siêu tới hạn
 • Kỹ thuật màng
 • Khí hóa và nhiệt phân
 • Công nghệ biomass
 • Công nghệ xử lý môi trường : nước thải, khí thải, chất thải rắn
 • Phát triển các kỹ thuật và phương pháp phân tích hiện đại
 • Vật liệu cấu trúc nano vô cơ và hữu cơ
 • Năng lượng tái tạo
Hướng nghiên cứu chính
 • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao.
 • Nghiên cứu triển khai, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi, mang tính đột phá trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
Trưởng PTN

ThS. Hoàng Minh Nam

Liên lạc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đơn vị phụ trách PTN

Nike Zoom Kobe Shoes
free sex porn hd porno
mixhdfilm beetox polibor avşa
porn videos
maltepe escort
atasehir escort